วิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

ความฉลาดรู้ดิจิทัล Digital Literacy

จริงๆ แล้ว DL เป็นแค่กรอบหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (อ่านเพิ่มเติม)
นี่คือ 9 ทักษะดิจิทัลจากสำนักงาน ก.พ. (Infographics เพิ่มเติม)

พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship

8 ทักษะ พลเมืองดิจิทัล หรือความฉลาดทางดิจิทัล

 

9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

แหล่งอ้างอิง http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/digital-age/258/

Digital Transformation

คือ การนำเทคโนโลยี เข้าไปช่วยธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านปฎิบัติการณ์ (operation) ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (deliver better customers experience) การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (Corporate culture) การทดลองรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Experiment new business model) (อ่านเพิ่มเติม)

Translate »