July, 2019

ฟ้ายังฟ้าอยู่ – Smile Buffalo (Cover)

Details

ร่วมโฟกัสกรุ๊ปงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพื้นที่  Active  Beach

ได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และคณะวิจัย ให้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม  (Focus  group)   เรื่องรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพื้นที่  Active  Beach เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Details
Translate »