การเชื่อมต่อเว็บไซต์ WordPress กับ Google Analytics และเพิ่ม Sitemap ใน Search Console

การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของเรากับ Google Analytics นั้น ช่วยให้ Google รู้จักเว็บไซต์ของเราและนำไปจัดอันดับได้ง่าย และประโยชน์ของมันคือการดูรายงาน พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของผู้ใช้ และ Search Console ช่วยให้เรารู้ Keyword ที่คนใช้ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »