November, 2018

WordPress ปุ่ม Add New กับ ปุ่ม Update หาย

อาการ เมนู Update ที่อยู่กับ Dashboard หายไป *** เข้าหลังบ้านแล้วไม่มีรายการอะไรอัพเดทแจ้งเตือนมานี่น่ากลัวววววว อาจโดนหนักกว่าที่คิด ปุ่ม Add New ของ Plugins หายไป วิธีแก้ ไปเปิดโหมด Debug ...

Details

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้บริการวิชาการ ณ จังหวัดนครนายก

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า, ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ, อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง, อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล และ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม ...

Details

PP Island : Krabi

กล้อง Nikon D80 เลนส์ Tamron 17-50 mm แสงจัดๆ Tamron ทำได้ถือว่าคุ้มติดช่วงไวด์พอได้สีสวย ถ้าแสงน้อย โฟกัสช้า กินแสง

Details
อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher) ณ ศูนย์อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ รมป. อุบลราชธานี จัดขึ้นในหัวข้อ ...

Details

หลงกล-หินเหล็กไฟ (Cover)

Details

Plugins เจ้ากรรมทำเว็บพัง

Plugin บางตัวนั้นก่อเกิดปัญหามากมาย เช่น เว็บช้าลง เปิดหน้าเว็บไม่ขึ้น อีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำก่อนเวลา WordPress มีปัญหา แบ่งเป็น 2 กรณี ถ้ายัง Login เข้าหลังบ้านได้ ให้ไปไล่ Deactivate พวก Plugin ...

Details

Open Debug mode : WordPress

ในกรณีที่ WordPress ของคุณเกิดข้อผิดพลาดและไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ สิ่งที่ต้องทำก็คือการเปิด Debug Mode เพื่อแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะมี error หรือ warning แล้วเอาสิ่งที่ฟ้องนั้นไปค้นหาวิธีแก้ไขอีกที เปิดไฟล์ wp-config.php define( ‘WP_DEBUG’, false ); ค้นหาคำสั่งนี้แล้วเปลี่ยน ...

Details
Translate »