September, 2020

คลิปวิดีโอท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย Gastronomy Village Tourism

FB : Gastronomy Village Tourism Youtube Channel : Gastronomy Thailand

Details

เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง”

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง!!!” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม เนื้อหาที่อบรม การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ ปั้นตัวเองสู่ ...

Details
Translate »