myLearning

การเข้าอบรมต่างๆ

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำ Individual Plan for Professional Development ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ  Hall ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ ...

Details

เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง”

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 เข้าอบรม “สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง!!!” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม เนื้อหาที่อบรม การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ ปั้นตัวเองสู่ ...

Details

เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรม เชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ “ โดยมี ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับได้รับเกียรติ จาก ...

Details

Active Learning Step

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งสรุปจากการอบรม Start with learning objectives กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Use multiple pedagogies ใช้เทคนิคที่หลากหลาย Leverage digital + analog tools ...

Details

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Details
Translate »